Звіт, щодо працевлаштування випускників 2014 року (станом на 01.01. 2015р.)Закон України про освіту

Порядок працевлаштування випускників державних закладів освіти, підготовка яких 
здійснювалась за державним замовленням

Порядок працевлаштування випускників вищих державних медичних  закладів освіти, 
підготовка яких  здійснювалась за державним замовленням


Приклад оформлення заяви та перелік документів для отримання одноразової грошової
допомоги (випускникам - медикам)
Деякі питання надання роботодавцям дотації для
Деякі питання надання роботодавцям дотації для забезпечення молоді 
першим робочим місцем

Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, 
першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю

 Зкакон України Про зайнятість населення


Закон України Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні