Вимоги для штатного працівника відділу адміністрування баз даних

ДПІ в м. Суми:

Основні (бажані) вимоги до кандидатів на працевлаштування до управління інформатизації процесів оподаткування Державної податкової інспекції

м. Суми:

-         Знання мови запитів SQL – середній досвід;

-         Знання принципів архітектури клієнт-серверних баз даних;

-         Вміння та навички настройки комп’ютерного обладнання (Windows 98,XP,NT): встановлення, настройка драйверів, настройка реєстру, надання доступів та безпеки;

-         Бажання вчитися та займатися самоосвітою;

-         Уміння розпочату справу завжди доводити до кінця, проблемні питання вирішувати оперативно, зважено;

-         Знання (вміння) щодо адміністрування баз даних (установка, настройка, оптимізація, доступи, backup). Бажано Oracle.

-         Знання архітектури Dbase

-         Знання мови програмування: вміння виконувати запити до DB, написання невеликих прикладних програм.

-         Вміння писати SQL скрипти, виконавчі скрипти – знання загальних команд DOS.

Документи, які кандидати на зайняття посад у відділі адміністрування баз даних ДПІ в м. Суми повинні надати на розгляд конкурсної комісії:

-         Заява на участь в конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходженням державної служби на ім’я голови постійно діючої конкурсної комісії ДПІ в м. Суми,

-         Заповнена особова картка по обліку кадрів (форма П2-ДС) з відповідними додатками,

-         Ксерокопії документів про освіту,

-         Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік, передбачена Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»,

-         Довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) за 2011 рік за місцем податкової адреси декларанта,

-         Письмову згоду на проведення спеціальної перевірки,

-         Довідку про допуск до державної таємниці (у разі наявності),

-         Медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ,

-         Ксерокопія паспорту,

-         Ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера,

-         Ксерокопію військового квитка,

-         1 кольорову фотокартку розміром 4 х 6 см.

Детальну інформацію щодо переліку документів, професійно-кваліфікаційних вимог до кандидатів, функціональних обов’язків, умов оплати праці можна отримати у відділі персоналу (тел.788-481) та в управлінні інформатизації процесів оподаткування ДПІ в м. Суми( тел.226-010)

Інформація щодо наявності вакантних посад розміщується на внутрішньому WEB - сайті ДПА в Сумській області  в Інтернеті за адресою: www.rtax.sumy.ua.

 

Останнє оновлення (Вівторок, 07 лютого 2012, 09:04)